Špaletová a kastlová okna

Elegance a krása špaletových a kastlových oken spojená s novými technologiemi dnešní doby přináší návrat zpět do časů starých tradic a přírodní krásy. Naše okna plně vyhovují požadavkům památkových ústavů. Jsme schopni vyrobit věrné kopie stávajících oken se všemi ozdobnými řezbami a klapačkami včetně okapnic.

Kombinace jednoduchého skla a izolačního dvojskla se vzduchovou mezerou v 15-21 cm hlubokém rámu zajišťují větší tepelnou i zvukovou ochranu, než moderní plastová či dřevěná okna. Z pohledu izolačních vlastností vznikne jedinečný prvek, který překračuje normy tepelných prostupů a předčí i novodobé.

Okna vyrábíme v provedeních dle stávajícího stavu a požadavku zákazníka otvíravé dovnitř i ven. V základní ceně jsou kliky Casual surová mosaz od fy Bernat a panty Otlav s věžičkou lakované v barvě oken. Ostatní typy a povrchové úpravy lze docenit dle výběru zákazníka.

Image

1) Kastlové okno HISTORY

Zasklení: vnitřní křídlo 4-16-4

vnější křídlo float 4 mm

Součinitel prostupu tepla: UW = 0,88 W/m2K

 

2) Kastlové okno HISTORY POLAR

Zasklení: vnitřní křídlo 4-16-4

vnější křídlo 4-12-4

Součinitel prostupu tepla: UW = 0,71 W/m2K

 

3) Kastlové okno HISTORY

Zasklení: vnitřní křídlo float 4 mm

vnější křídlo float 4 mm

Součinitel prostupu tepla: UW = 2,6 W/m2K

 

Okno se používá v památkové rezervaci, kde není povoleno osazení oken izol. dvojsklem

 

4) Kastlové okno HISTORY Akustic

Zasklení: vnitřní křídlo 3.3.1-12-4

vnější křídlo 3.3.1

Zvukový útlum celého okna Rw=47 dB

Jak postupovat při výměně oken v památkových zónách a rezervacích:

1) Nezávazná konzultace
Obchodně technický pracovník naší firmy provede prvotní nezávaznou konzultaci: orientační zaměření oken, domluva na souvisejících službách, zednické zacisteni, parapety, žaluzie,...

Je-li vydáno závazné stanovisko památkářů, zpracujeme cenovou nabídku dle tohoto stanoviska. Pokud závazné stanovisko není vydáno, provedeme konzultaci na památkovém ústavu /PÚ/ a zpracujeme cenovou nabídku dle požadavků PÚ.

2) Odsouhlaseni cenové nabídky investorem
Fa Langer vyhotoví technickou dokumentaci současného stavu oken a zajisti vyhotoveni posudku se zdúvodněnúm nutnosti výměny starých oken. Žádost s technickými přílohami předá investorovi, který zažádá na PÚ o vydání souhlasného stanoviska. O vydaní souhlasného stanoviska může zažádat a vést veškerá jednáni s PÚ fa Langer na základě plné moci od investora.

3) Po vydáni souhlasného stanoviska PÚ sepsaní smlouvy o dílo s předem domluveným zněním a harmonogramem prací.