Špaletová a kastlová okna

Elegance a krása špaletových a kastlových oken spojená s novými technologiemi dnešní doby přináší návrat zpět do časů starých tradic a přírodní krásy. Naše okna plně vyhovují požadavkům památkových ústavů. Jsme schopni vyrobit věrné kopie stávajících oken se všemi ozdobnými řezbami a klapačkami včetně okapnic.

Kombinace jednoduchého skla a izolačního dvojskla se vzduchovou mezerou v 15-21 cm hlubokém rámu zajišťují větší tepelnou i zvukovou ochranu, než moderní plastová či dřevěná okna. Z pohledu izolačních vlastností vznikne jedinečný prvek, který překračuje normy tepelných prostupů a předčí i novodobé.

Okna vyrábíme v provedeních dle stávajícího stavu a požadavku zákazníka otvíravé dovnitř i ven. V základní ceně jsou kliky Casual surová mosaz od fy Bernat a panty Otlav s věžičkou lakované v barvě oken. Ostatní typy a povrchové úpravy lze docenit dle výběru zákazníka.

Kastlové okno HISTORY

 • Zasklení: vnitřní křídlo 4-16-4
 • vnější křídlo float 4 mm
 • Součinitel prostupu tepla: U= 0,88 W/m2K

Kastlové okno HISTORY POLAR

 • Zasklení: vnitřní křídlo 4-16-4
 • vnější křídlo 4-12-4
 • Součinitel prostupu tepla: U= 0,71 W/m2K

Kastlové okno HISTORY

 • Zasklení: vnitřní křídlo float 4 mm
 • vnější křídlo float 4 mm
 • Součinitel prostupu tepla: U= 2,6 W/m2K

Okno se používá v památkové rezervaci, kde není povoleno osazení oken izol. dvojsklem

Kastlové okno HISTORY Akustic

 • Zasklení: vnitřní křídlo 3.3.1-12-4
 • vnější křídlo 3.3.1
 • Zvukový útlum celého okna Rw=47 dB
 •  

Jak postupovat při výměně oken v památkových zónách a rezervacích:

1) Nezávazná konzultace

Obchodně technický pracovník naší firmy provede prvotní nezávaznou konzultaci: orientační zaměření oken, domluva na souvisejících službách, zednické zacisteni, parapety, žaluzie,...

Je-li vydáno závazné stanovisko památkářů, zpracujeme cenovou nabídku dle tohoto stanoviska. Pokud závazné stanovisko není vydáno, provedeme konzultaci na památkovém ústavu /PÚ/ a zpracujeme cenovou nabídku dle požadavků PÚ.

2) Odsouhlaseni cenové nabídky investorem

Fa Langer vyhotoví technickou dokumentaci současného stavu oken a zajisti vyhotoveni posudku se zdúvodněnúm nutnosti výměny starých oken. Žádost s technickými přílohami předá investorovi, který zažádá na PÚ o vydání souhlasného stanoviska. O vydaní souhlasného stanoviska může zažádat a vést veškerá jednáni s PÚ fa Langer na základě plné moci od investora.

3) Po vydáni souhlasného stanoviska PÚ sepsaní smlouvy o dílo s předem domluveným zněním a harmonogramem prací.

Decorum spol. s.r.o.
V tůních 1357/11
120 00 - Praha 2

IČ: 26421259
DIČ: CZ26421259
Spisová značka: C 80912 vedená u Městského soudu v Praze

​Mobil: +420 602 335 447
Email: mrazek@decorum.cz
ID datové schránky: 5q472j

DECORUM spol. s.r.o. - jednatel: Oldřich Mrázek
local_post_office mrazek@decorum.cz     phone +420 602 335 447