Inspekce nemovitostí


 

Inspekce nemovitostí

Nabízíme Vám pomoc při kontrole nemovitosti před její koupí, prodejem nebo pronájmem. Inspekční prohlídku je vhodné provádět nejen pro starší nemovitosti, ale i pro novostavby domů a bytů realizovaných developerskými společnostmi, protože v současné době je snahou výrazně snižovat náklady, a to i snižováním kvalitou výstavby.

Při odborném technickém prověření nemovitosti se odhalí zjevné i skryté vady, což pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit její skutečný stav, specifikovat náklady na odstranění případných vad a zároveň stanovit objektivní kupní cenu.

Při kontrole nemovitosti téměř vždy najdeme nějaké vady. Následně zpracujeme odborný protokol včetně fotodokumentace, ve kterém Vás seznámíme se všemi odhalenými vadami a nutnými opravami. V případě Vašeho požadavku provedeme odborný odhad nákladů na jejich odstranění. Na základě protokolu můžete požadovat od prodávajícího odstranění zjištěných vad nebo jednat o slevě z prodejní ceny.

Určitě lze každému, kdo zvažuje nákup nemovitosti, doporučit aby si nechal danou nemovitost odborně prověřit. Za přijatelnou cenu dostanete dokument, který Vás v budoucnu ušetří od podstatně vyšších nákladů na odstranění dodatečně zjištěných nepředpokládaných závad.

Zároveň Vám nabízíme pomoc při uplatnění zjištěných reklamačních vad vůči prodejci a kontrolu nad průběhem jejich odstraňování, případně při jednání o slevě z ceny nemovitosti.

Před provedením inspekční prohlídky doporučujeme zajistit od prodejce, pokud existují, projektovou dokumentaci a revizní zprávy - elektroinstalace, plynu, kanalizace, rozvodů vody, kotle, komínu, hromosvodu, atd.

 

Při prohlídce nemovitosti se zaměřujeme především na:

  • Poruchy konstrukcí - statika, hydroizolace, vlhkost, plísně
  • Kompletnost a funkčnost prvků - okna, dveře, zařizovací předměty
  • Kvalitu povrchů - podlah, dlažeb, obkladů, stěn
  • Kompletnost a funkčnost dodávek - elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, topného systému, odvětrání
  • Venkovní konstrukce - střechy, fasády, klempířské prvky, chodníky a komunikace

 

Po prohlídce získáte odborný protokol obsahující:

  • Seznam zjištěných vad
  • Návrh na jejich odstranění
  • Odborný odhad nákladů na opravy