Rekonstrukce střech

Každé rekonstrukce střechy předchází podrobná prohlídka, zaměření a testy, včetně trámů(dle potřeby odborný mykologický posudek na stav krovu) tašek nebo jiné střešní krytiny. Cílem tohoto posouzení je návrh kvalitního řešení rekonstrukce střechy tak, aby nová střecha odpovídala dnešním nárokům na hydroizolační schopnosti střešní krytiny.Rekonstrukce střechy je základ pro spokojené bydlení. Kdy se pustit do rekonstrukce střechy? Bohužel nic nevydrží věčně a platí to i u střechy. Někdy stačí střešní krytinu pouze opravit, jindy, obzvláště u starších domů, je potřebná kompletní rekonstrukce.Rekonstrukce pomůže vylepšit tepelně izolačních vlastností střechy, špatné hydroizolační vlastnosti, zateplení půdních prostor a tím ušetříte nemalé částky za vytápění.

Prvním krokem při volbě hydroizolace ploché střechy je fyzická prohlídka střešního pláště, na základě níž je zvolena vhodná technologie rekonstrukce a případně i zateplení. Tato prohlídka je bezplatná.

Následně je zdarma zpracován cenový návrh hydroizolace ploché střechy včetně rozpisu a ocenění jednotlivých prací.

Při rekonstrukci ploché střechy poskytujeme kompletní servis – tedy nejen samotnou hydroizolaci, ale také funkční zateplení zvolené dle technické dispozice střechy, osazení odvětrávacích těles, klempířské práce, osazení střešní hromosvodové sítě nebo zednické a natěračské práce.

Materiály vhodné pro hydroizolace ploché střechy

Nejžádanějším materiálem používaným na hydroizolace ploché střechy je dvouvložkový bezposypový hydroizolační pás modifikace APP ISOFLAMM PS4, jehož fyzicky prokázaná životnost je již 35 let a je certifikován pro státní rakouské zakázky. Nemalou výsadou tohoto pásu je fakt, že s jeho aplikací je spojena záruka a pojištění v trvání 10 let. ISOFLAMM PS je díky svým výjimečným vlastnostem vhodný také pro instalaci solárních kolektorů.

Dalšími námi aplikovanými materiály jsou velice kvalitní posypové pásy modifikace APP ISOFLAMM PKV 4S s možností výběru barvy břidličného posypu.
Dále nabízíme širokou škálu finálních a podkladních pásů modifikace SBS, jejichž aplikace je volena na základě bezplatné prohlídky a posouzení technického stavu střešního souvrství.

Všechny hydroizolační pásy odebíráme za velkoobchodní ceny, na které běžný zájemce nedosáhne. Proto je můžeme za férovou cenu nabídnout i Vám, našim zákazníkům.


Rekonstrukce střechy SPŠE, Ječná 30 Praha 2

Rekonstrukce střechy objektu školy včetně výměny  skladby střešního pláště za nový. V rámci střešního pláště byla  provedena demolice stávajících vrstev střešního pláště včetně likvidace veškerého bouraného materiálu (zjištěna přítomnost azbestu), nová skladba střešního pláště včetně výměny střešních oken, výměna střešních klempířských konstrukcí a úpravy všech prostupujících střešních konstrukcí. Provedení restaurátorských prací kamenných prvků na atice v rozsahu dle restaurátorského záměru. 

Decorum spol. s.r.o.
V tůních 1357/11
120 00 - Praha 2

IČ: 26421259
DIČ: CZ26421259
Spisová značka: C 80912 vedená u Městského soudu v Praze

​Mobil: +420 602 335 447
Email: mrazek@decorum.cz
ID datové schránky: 5q472j

DECORUM spol. s.r.o. - jednatel: Oldřich Mrázek
local_post_office mrazek@decorum.cz     phone +420 602 335 447